FAQ


Co je to SPIS:

SPIS  je zkratka pro Systém psychosociální intervenční služby. Je to služba orientovaná na podporu zdravotníků, především těch, kteří jsou/byli akutním postraumatickým vlivům vystaveni nejvíce. Jedná se především o pracovníky záchranné služby (přednemocniční péče),  urgentních příjmů (nemocniční péče), ale i dalších oborů. Službu ovšem mohou využít v případě potřeby zdravotníci bez ohledu na oddělení, kde pracují.

 

Kdo službu hradí:

Na řadě zdravotnických pracovišť ji hradí svým zaměstnancům organizace. Zaměstnavatelé v mnoha případech usoudili, že takto investované (a nijak dramaticky vysoké) prostředky nejsou vyhozenými penězi. Některé záchranné služby a nemocnice vysílají do výcviku své vlastní pracovníky, kteří se školí jako peeři a službu pak mohou sami svým kolegům poskytovat.

 

Zdravotníci jsou profesionálové, k čemu potřebují psychologickou pomoc?

Zdravotníci, nejen ve výše uvedených urgentních oborech, jsou také lidé a mohou na ně dopadat vlivy prožitých traumatických událostí, úplně stejně jako na přímé postižené. Nesou-li si tato nakumulovaná traumata dále životem, může se plíživě rozvíjet syndrom vyhoření  a oni pak mohou ve své profesi spíše škodit, nežli pomáhat.
Úkolem této péče je prožité události uzavřít, aby si je nenesli dále životem a nepřipomínaly se jím jinde, kde jim budou aktuální poskytovanou péči komplikovat.

 

Kdo je to peer?

Peer je profesní kolega, který je vycvičen v tomto druhu péče. V našem případě bývá součásti SPISu. 

 

Jak si mohu říci o poskytnutí pomoci v rámci SPIS?

Můžete se obrátit na nejbližšího nebo jakéhokoliv jiného peera, pokud máte k dispozici kontakt. Na webových stránkách http://www.spiscr.info/cs/ jsou e-mailové odkazy na krajské koordinátory, stačí se spojit s nimi a oni další zařídí.

 

V případě, že využiji tuto pomoc, bude o tom informován můj zaměstnavatel?

Zaměstnavatel je zpravidla ten, který službu objednává - jak bylo uvedeno výše. Také zajišťuje potřebné zázemí, jde-li o intervenci pro skupinu stejně zasažených osob a dává vám k účasti tímto i souhlas (např. tím, že souhlasí s výměnou směny a pod.) Toto je ale vše, co ví. O obsahu proběhlé intervence žádnou zprávu nedostává. V případě individuální intervence se často spojuje ten, kdo intervenci potřebuje přímo s tzv. peerem a domlouvají si schůzku individuálně. Bez dohody s tím, kdo o intervenci žádá, se žádná obsahová informace zaměstnavateli neposkytuje.

 

Mohu se i já stát peerem?

Jistě je to možné, musíte projít výcvikem, který organizuje jako jediný v ČR NCO NZO v Brně. Ten trvá celkem 11 dnů rozložených do 4 setkání. (Více na stránkách www.nconzo.cz)

 

Kdo službu organizuje?

Služba je zaštítěna AZZS. Organizačně (provozně) je spravována  FN Brno. Logistiky jsou již nyní v každém kraji tzv. krajští koordinátoři. To jsou vycvičení peeři, kteří jsou pověření organizací SPISu na daném území. Když jsou kontaktováni s požadavkem, zajistí dostupnost péče. Odborně celou službu zašťiťují dva odborní garanti – psychologové, kteří prošli navíc stejným výcvikem jako mají všechny osoby v systému. (garanti@spismz.cz)

 

Když mám problém, není lepší, abych vyhledal rovnou nějakého psychologa?

To samozřejmě můžete. SPIS se věnuje pouze otázkám pracovního charakteru. Nicméně, koordinátoři vědí, s čím se na koho obrátit a v tomto směru poradí, i když se nejedná o pracovní problematiku.

 

... Ale můj zaměstnavatel takovou péči nenabízí.

Zdravotnická zařízení se k systému přidávají postupně. V nejednom z nich začali vedoucí pracovníci o této nabídce uvažovat na základě mimořádné události, která se v organizaci udála nebo díky aktivitě či poptávce od samotných zaměstnanců.