Kdo jsme


Koordinační středisko medicíny katastrof (MEKA) ve FN Brno

 

 • Koordinační středisko Medicíny katastrof (dále MEKA) bylo zřízeno ve FN Brno
  k 1. září 2010. Svou činností se zaměřuje zejména na monitoraci a evidenci informací o probíhajících MU a katastrofách a jejich řešení a to jak v ČR, tak
  i v zahraničí.
 • Z organizačního hlediska je Koordinační středisko MEKA zodpovědné zejména za tvorbu validních podkladů pro rozhodnutí o možnosti nasazení Národního trauma teamu.
 • Koordinační středisko MEKA také zastřešuje poskytování Systému psychosociální intervenční služby (SPIS) v rezortu zdravotnictví. Jedná se zejména o přípravu odborníků pro poskytování SPISu (odborníků na duševní zdraví, peerů, koordinátorů SPISu).

 

Časový harmonogram vývoje Systému psychosociální intervenční služby (SPISu)

 

1. Přípravná fáze - rok 2005 až 2008

 • Výzkum stresu v ZZS
 • vzdělávací aktivity, příprava a certifikování „peerů“
 • analýzy prostředí, mezinárodní výměna zkušenosti
 • spolupráce s psychology

 

2. Pilotní studie – rok 2008 až 2009

 • Psychologická intervenční služba (PIS) při ZZS HMP
 • design Spis (odborní garanti, krajští koordinátoři, stakeholdeři, peerové, vzdělávání, financování, udržitelnost, výzkum)

 

3. Pilotní projekt – rok 2010

 • Aplikace designu SPIS pro potřeby zdravotníků

 

4. Integrace služeb – rok 2011

 • Propojení SPIS s obdobnými systémy rezortu MV
 • integrace do ochrany obyvatelstva
 • zapojení do mezinárodních aktivit

 

 

Zajištění a koordinace poskytování psychosociální intervenční služby v rezortu zdravotnictví

 

 • Koordinace a zajišťování činnosti Systému psychosociální intervenční služby (SPISu) na centrální úrovni
 • příprava odborníků pro poskytování SPISu – zejména odborníků na duševní zdraví, peerů, koordinátorů
 • evidence odborníků pro poskytování SPISu
 • koordinace vzdělávání odborníků pro činnost v rámci SPISu
 • zajišťování koncepčního rozvoje SPISu a jeho začleňování do ochrany obyvatelstva a mezinárodní humanitární pomoci