O novém logotypu


Do filozofie logotypu SPIS – Systém Psychosociální Intervenční Služby, se promítá hlavní idea pomoci lidem, kteří jsou opakovaně vystaveni stresovým situacím.

Lékaři i záchranáři v terénu, stejně jako jejich kolegové ve zdravotnických zařízeních, potřebují oporu, neboť jsou často postaveni do situací, kdy při nejlepší snaze nelze pomoci. SPIS pomáhá získat zpět duševní rovnováhu po zvládnutí náročné situace, normalizovat případné reakce, poskytnout psychickou podporu a tím umožnit událost zpracovat a uzavřít. Toto snažení vystihují vyvážené proporce kompozice logotypu, vzájemný poměr jejích dvou částí: symbolu “duše” a symbolu “opory”. Kruh symbolizuje lidskou duši, pozitivní vnímání našeho snažení, slunce jako zdroj energie. Tento kruh nachází podporu v oblouku symbolizujícím lidskou dlaň, lůžko, místo pro spočinutí, které kruh nenechá padnout. Je to opora pro naši psychiku, pro naši snahu a úsilí pomoci. Barevnost logotypu je modrožlutá, modrá jako symbol vzduchu, země, klidu, modrá je inspirující, přináší obětavost, posiluje respekt a důvěru, tiší stavy strachu a podporuje vnitřní klid, osvobození a meditaci. Žlutá jako teplo, opora, slunce. Má v sobě optimismus, působí povzbudivě, stala se symbolem schopnosti vidět či porozumět a také schopnosti intuice, inspirace a samostatnosti.

 

Užití logotypu SPIS se řídí předpisy uvedenými v grafickém manuálu.

 

SPIS logo opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS logo čtverec

 
Karty ke stažení: