Odborné akce


8.pracovní konference SPIS - Liberec 2015

Elektronické přihlašování: https://docs.google.com/forms/d/1wCO6SFpyepgxdKMgZvvD39YdpxGvSI1vvKuDUJb3ygU/viewform?usp=send_form.

 

 

Workshop II. Liberec 2014

 

Již druhý workshop se zaměřením na představení Systému Psychosociální Intervenční Služby (SPIS) s praktickou ukázkou intervence byl realizován 22.9.2014. v Krajské nemocnici Liberec. Na celé akci se aktivně podílely pírky tohoto kraje z Krajské nemocnice Liberec, a.s. (Jolana Strnadová, Alena Novotná) a i ZZS (Šárkou Kalinová, Monika Spálenská). Moderování se opět ujala krajská koordinátorka systému Vendula Kolářová. Cílem akce bylo, informace o nabídce pro zaměstnance kteří prožili nadlimitní situaci spojenou s povoláním, nenásilnou ale názornoua interaktivní formou předat kolegům. Přišli kolegové z léčebny dlouhodobě nemocných, chirurgie, neurochirurgie a vedoucí personálního oddělení. Setkání probíhalo v pohodové atmosféře a organizátorky ocenily osobní vstupy všech zúčastněných. A jak samotnou akci hodnotí účastníci? (Napsala J.Strnadová)

Dne 22.9 2014 jsem se zůčastnila workshopu se zaměřením na představení Systému Psychosociální Intervenční služby s praktickou ukázkou intervence. Shlédnutí praktické ukázky mne donutilo zamyslet se nad tím, jak málo času věnujeme jen sami sobě, a jakmálo se o sebe staráme. Velmi mile mne překvapil fakt , že je nám, zdravotníkům, nabízena péče a snaha pomoci se vyrovnávat se spoustou nepříjemných situací, se kterými se často potýkáme. Určitě bych tento systém ráda podpořila a dále o něm referovala svým spolupracovníkům, protože si myslím, že mezi personálem tato služba ještě není tak známa. Při dalším pořádání workshopu ráda vyšlu další kolegy z mého pracoviště, aby i oni získali odborné informace a poznatky, event. poznali osoby, které jim můžou pomoci. (M.Buchvaldová)

Dobrý den, v úvodu děkuji za možnost workshopu se zúčastnit, v záplavě jiných seminářů, konferencí a přednášek tato akce jednoznačně ( alespoň pro mě osobně ) vynikla:-).

Myšlenka intervenční psychosociální pomoci zdravotníkům je více než potřebná. A pokud prototypem peerek, oněch vrb a podporovatelek budouty, které se podílely konkrétně na tomto workshopu, jsem přesvědčena o tom, že mohou opravdu pomoci uhasit oheň v duši ještě v zárodku a nenechat ho rozhořet do požáru psychosomatického onemocnění nebo deprese. Byla-li bych konfrotována ve svém profesním životě se situací, kterou bych nedokázala sama zpracovat a přijmout, bez obav bych jejich pomoc vyhledala. Mějte se krásně a děkuji:-) (L.Baaderová)

 

 

 

 

Workshop Liberec 2014

 

Lékaři a zdravotníci v Krajské nemocnici Liberec, kteří se při své práci setkávají s lidskou bolestí, utrpením a neštěstím pacientů, ale i jejich blízkých, bývají v této souvislosti často konfrontováni s pocity vlastní bezmoci. Řešit případné obtíže spojené s prožitou situací mohou nově s vyškolenou zdravotnicí Mgr. Jolanou Strnadovou, která je od konce roku 2013 peer pracovníkem začleněným do Systému Psychosociální Intervenční Služby (SPIS). S projektem byli seznámeni liberečtí zdravotnictví ve čtvrtek 20. března na workshopu, na kterém nechyběly ani praktické ukázky modelových situací.

Projektem Systému Psychosociální Intervenční služby se v Libereckém kraji několik let zabývá psycholožka Mgr. Vendula Kolářová, která na něm se svými kolegyněmi ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Šárkou Kalinovou, Miroslavou Pochopovou a Monikou Spálenskou spolupracuje již dva roky. Nyní se k týmu připojila i vrchní sestry z psychiatrického oddělení Mgr. Jolana Strnadová, která bude podporu svým kolegům poskytovat v liberecké nemocnici. „Po celou dobu, co projekt v roce 2009 začal, byl určen pro pracovníky záchranné služby. Když byl rozšířen i o pracovníky nemocnic, měla jsem možnost se do něho zapojit a proškolit se,“ vysvětlila Mgr. Jolana Strnadová, která je jednou ze tří prvních absolventek programu pro nemocnice a vysvětlila tak, proč na záchranné službě program funguje už třetím rokem.

Workshop Liberec 2014„Jedná se o poměrně nový systém, který má sloužit jako podpora zdravotníkům, kteří se často dostávají do zátěžových až stresových situací,“ vysvětlila psycholožka a vedoucí týmu Vendula Kolářová. Jedinečnost systému spočívá v aktivním zapojení lidí přímo z terénu. „Moje kolegyně, kterým říkáme peerové, mohou poskytnout podporu svým spolupracovníkům rychleji, než kdyby například požádali o návštěvu psychologa. Důležitá je i znalost problematiky a vzájemná důvěra,“ upřesnila Kolářová.

Krizové a mimořádné situace v nemocnici a na záchranné službě jsou přitom odlišné a peerové se setkávají s rozličnými příběhy. „V nemocnici je určitý druh zátěže na všech odděleních včetně oddělení komplementu,“ dodala Mgr. Jolana Strnadová s tím, že mezi nejkritičtější patří úmrtí dětí, napadení pacientem nebo smrt kolegy. „Jistým druhem zátěže je ale i mediální tlak v případě hospitalizovaných VIP osobností,“ doplnila vrchní sestra psychiatrie, která se na peerku školila více než rok. Svou pomoc je pak schopna poskytnout nejenom zdravotníkům ale i lékařů případně pracovníkům nelékařských profesí.

Své zkušenosti ze záchranné služby popsala Miroslava Pochopová, jež působí jako peer na turnovském výjezdovém stanovišti: „Mnoho zdravotníků se snaží prožité krizové situace v sobě zpracovat individuálně, spíše je z hlavy vytlačit, zapomenout. To ale není nejšťastnější metoda. Platí, že svěřená bolest, je poloviční bolest.“

Konference věnovaná Systému Psychosociální Intervenční Služby byla registrovanou vzdělávací akcí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a každý z více než 30 účastníků obdržel potvrzení o účasti, které může zařadit do svého individuálního vzdělávacího portfolia.

 

Workshop Liberec 2014 I