SPIS a RALLYE REJVÍZ 2013


V letošním roce jsme se na soutěži záchranných služeb Rallye Rejvíz v rámci systému psychosociální intervenční služby zúčastnili dalšího zajímavého úkolu.

Smyslem bylo vyzkoušet si intervenci zasahujících posádek bezprostředně po stresové situaci, která byla vyvolaná verbálním a lehkým fyzickým násilím při ošetření figuranta.

V mezinárodní části proběhl u 33 zúčastněných posádek průzkum, na přítomnost systému psychosociální podpory, krizové intervence nebo jiného druhu péče po kritické události, velké stresující zátěži nebo po událostech které mají subjektivně silný dopad v profesním životě.

 

Mezinárodní posádky za SPIS koordinovali:

Jana Šeblová,  Tomáš Hes,  Michal Petrů

 

 

Legenda úkolu:

Turista s bolestí dolní končetiny, volající bude čekat u silnice.

 

Situace na místě události (noční úkol):

4 osoby, vyhlížející jako turisté na výletě, volající, který čeká na posádku u silnice udává, že jeho kamarád se začal při výletě zastavovat, stěžuje si na bolesti nohy, poté co špatně došlápl při přeskakování potoka. Doprovod je značně netrpělivý, nervózní, slovně i „lehce“ fyzicky agresivní, ruší posádku.

 

 

Cíle:

 1. Ukázat možnost verbálního a lehkého fyzického násilí při výkonu povolání.
 2. Seznámení se SPIS informativním rozhovorem, průzkum přítomnosti nějakého druhu péče v jejich organizaci - zemi, krátké občerstvení po náročném nočním úkolu.

 

Vedení rozhovoru:

 

Máte ve vaší organizaci nebo zemi možnost psychosociální podpory nebo krizové intervence v případě, že jste byli vystaveni během služby nějaké kritické události nebo při velkém stresu, který je spojen s profesí?

 

Pokud ano:

 • Kdo tuto službu organizuje (vaše pracoviště, nebo nějaká jiná instituce  – krajská, státní)?
 • Je poskytování této služby systémové, tedy dosažitelné pro všechny záchranáře?
 • Kdo tuto službu vykonává – peer, psycholog, sociální pracovník, někdo další?
 • Máte osobní zkušenost s tímto typem podpory?
 • Pokud ano, byla z vašeho pohledu pro vás osobně užitečná?

 

Jestliže ne:

 

 • Myslíte, že by to byla pro profesionály užitečná možnost?
 • Myslíte, že byste ji v některých situacích využil?
 • Zažil jste někdy situaci, kdy jste potřebu nějaké podpory pociťoval?

 

 

ZACHYCENÉ  POSTŘEHY:

Kanada – British Columbia Ambulance Service

 • mají v organizaci peery a možnost supervize, v případě potřeby kontaktují agenturu a mohou si vyžádat psychologa
 • služby zajišťuje a platí jejich organizace
 • zkušenosti s touto formou pomoci mají všichni z týmu, využili jí, říkají, že „to funguje“ – nechtějí zatěžovat partnery („když jsem jednou něco vyprávěl manželce, plakala…“), za kritické události považují ošetřování dětí (trauma, KPR)
 • využili při těchto konkrétních událostech: 1 min. měsíc po zásahu s úmrtím 2 dětí, další – velké dopravní nehody, události se střelbou 1 kontaktoval psychologa – po KPR vlastního kolegy v autě
 • v praxi 8, 9 a 18 let

 

Holandsko – Ambulancezorg Liburk-Noord

 • tým řidič 15 let, dispečerka 7, paramedik 15
 • systém zaveden v celé Holandsku pro výjezdové složky, nikoliv pro dispečink – k dispozici peerové a psychologové
 • splňuje-li událost tzv. „red mark“, je dotyčný ihned vystřídán ve službě
 • stres = děti
 • využili oba výjezdoví pracovníci: řidič po 7 KPR dětí v jednom měsíci, začal mít pocit, že „za to může“, paramedik měl problémy s vlastní agresivní reakcí na agresi ze strany pacientů/okolí

 

Maďarsko - Hungarian National Ambulance Service Budaors  

 • systém je zaveden v celém Maďarsku, název „BURNOUT GROUP“
 • dostali informace o telefonické help-lince, kde mohou požádat o konzultaci, na lince 1 psycholog a 2 pomocníci
 • zatím nevyužili, mají pocit, že bariéry je příliš velká (v praxi 15, 20, 4 a 15 let)
 • nedovedou si představit situaci, kdy by to využili
 • zásahy probírají s kolegy

 

Polsko – Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowiciach

 • systém žádný nemají – jeden vyprávěl o konferenci, kde paramediky z USA vyprávěl o následné pomoci po 11. září a profesor, čelný představitel oboru v Polsku (osobně ho znám, pozn. Jana Š.) to pak okomentoval slovy, že Američani nic nevydrží, polští záchranáři to prý nepotřebují
 • potřebu této formy pomoci cítí, jako kritické události pociťují nehodu sanitního vozu se zraněním a ošetřováním kolegy, rádi by nějakou podobnou službu uvítali, jeden z týmu říkal, než dělal výzkum stresu polských paramediků a zjistil, že stres je daleko vyšší, než se předpokládalo, říká, že je to fenomén celé společnosti, lidé si prý „ani neuvědomují, že jsou ve stresu“

 

Bosna a Hercegovina – Sluzba Hitne Medicinske Pomoci

 • nemají žádný systém, nadřízení tuto potřebu bagatelizují
 • uvítali by to
 • stresem jsou hlavně děti, nehodu sanitního vozu prý zatím ještě nezažili

 

 

Japonsko - EMS Senri

 • stresující jsou zásahy u dětí
 • systém podpory plošně nemají, hovoříme i o kulturních odlišnostech – obecně nejsou zvyklí sdílet emoce, ale pak popisují, že po nějaké kritické události obvykle mají 2 fáze – smutek, depresi, pak mají potřebu mluvit s kolegy, rodinou nebo příteli
 • vědí o tom, že existuje tým pro podporu např. po zahraničních misích nebo po katastrofách (zemětřesení), od kolegů slyšeli, že prý to pomohlo
 • 2 z posádky byli na misi v zahraničí, ale nebylo to tak zatěžujíc, aby pomoc vyhledali
 • psycholožka jim prý doporučovala, aby o pomoci uvažovali

 

 

Polsko – Panstwowa Wyszsa Sokola Tawodowa w Nysie

 • 2 studenti, 1 paramedik z Fire Department
 • jako kritické události vnímají fyzickou agresi ze strany pacientů
 • psychologickou podporu mají – na kraj 1 psycholog, je zároveň hasič/ka
 • 1 využil 1 x – na rozhodnutí nadřízeného – po požáru se 4 postiženými,  úmrtím – za přínosné to považuje – uzavřela se pro něj celá situace a zároveň ujištění, že vše udělali dobře

 

Polsko – Olmedica Company

 • za stresující považují ošetření dítěte nebo třeba situaci, když je malé dítě u opilých rodičů a oni nemohou nijak zasáhnout, ale zase říkají, že pro někoho nemusí být zátěžové ani ošetření dětí (když např. pracuje na dětské JIP)
 • možnost podpory prý „teoreticky“ mají, mají kontakt na psychologa
 • nikdy o pomoc nepožádali a ani si nedovedou představit situaci, že by to udělali
 • před 2 – 3 lety byl prý jeden kolega u psychiatra a bylo to v kolektivu vnímáno velmi negativně, že selhal…ale nálada se prý pozvolna mění

 

Litva – Kaunas Ambulance Station

 • praxe: lékařka 0,5 roku, 3 roky, 3 roky, 8 let
 • „stres je první resuscitace“
 • systém nemají, organizováno nic není
 • pomoc jedině od klinického psychologa, na základě vlastní potřeby, organizace nic nehradí, nezajišťuje nic

 

Česká republika – A-team

 • praxe 1 rok, 1 rok + student
 • stresující je systém práce absolventů, jsou nuceni k rozhodováním a akcím, ke kterým nemají kompetence (a zkušenosti)
 • pomáhá relaxace, víkend bez služby

 

Česká republika - Rescue OL

 • zátěží byla celá soutěž
 • systém nemají, žádnou podporu zatím nehledali, kdyby byla nabídka, snad by využili

 

Rakousko – Emergency Medical Service Vienna

 • záleží na spolkové zemi, ve Vídni peeři fungují dobře, jsou dostupní
 • služba je dostupná všem
 • osobní zkušenost neměli, 1 člen týmu byl sám peerem
 • všichni se shodují, že je to potřeba

 

Maďarsko – National Ambulance Service Hungary

 • asi rok funguje „BURNOUT GROUP“ – působnost celé Maďarsko, na zavolání přijedou kamkoliv – jsou v ní psychiatři, psychologové a paramedici
 • osobní zkušenost nemají, ale „před lety jsem měl bouračku v sanitě a kdyby to bylo fungovalo, využil bych to určitě…“
 • všichni se shodují, že je to potřeba

 

Kréta – EMS Crete 2

 • neexistuje nic, bylo by to skvělé
 • před časem zemřel při autohavárii jejich kolega, vymohli si, že jim odbory platí individuální i skupinovou intervenci

 

 

Holandsko – Ambulance Amsterodam

 • 2 členové týmu jsou peeři a třetí je ve výcviku
 • v Amsterodamu je to prý nejlépe zařízeno: po nadlimitní zátěži musí posádka projít programem se třemi rozhovory: 1. ihned po situaci, 2. týden po, 3. 6 – 8 týdnů po
 • pokud nedojde k eliminaci stresu, musí zaměstnanec k psychologovi
 • ostatní části Holandska mají své vlastní programy nebo mají kontakty na organizace mimo firmu
 • všichni říkají, že tato péče je potřeba

 

Polsko Wojewodszka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

 • neexistuje nic,
 • „Kdybych ukázal, že existuje problém, vyhodili by mě z práce“
 • - taková péče by nebyla špatná
 • „Prevence stresu? – na své koníčky nemáme čas, pracujeme i 350 hodin měsíčně“

 

Kypr – EMS Cypru Ammohostos

 • neexistuje žádný systém, personál na JIP může kontaktovat nemocničního psychologa, to neplatí pro personál emergency

 

Rumunsko – SMURD – CLUJ

 • taková péče není, v nemocnicích existuje psychiatr nebo psycholog (pro potřeby personálu?)
 • všichni (byť jsou z různých věkových kategorií): „Něco takového bychom potřebovali“

 

Slovinsko – Zdravstveni dom Krško

 • systémově toho moc není k dispozici, posádka ze své zkušenosti: žádnou možnost intervence nemají
 • dva by to uvítali, dalším dvěma to nic neříká
 • v Lublani pracuje bývalý záchranář (po úraze) jako supervizor, ten má přirozenou důvěru, lidé se  u rádi svěřují i s osobními záležitostmi

 

Maďarsko – Pest Couny Search and Rescue Service

 • systém – viz předchozí maďarské týmy (BURNOUT GROUP)
 • 2 z posádky byli nedávno blízko aktivace systému (po neúspěšné KPR dítěte)
 • všichni tvrdí, že takové péče potřeba je

 

Polsko – SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec

 • jediná šance na podobný druh intervence je kontaktovat psychologa hasičů
 • všichni tři souhlasí, že tato péče potřeba je
 • nedávno měli skupinovou intervenci po úmrtí kolegy při nehodě sanitky

 

Polsko – Krakov Ambulance Service

 • národní systém nemají
 • vědí o CISM
 • používají „debriefing“ – jak to nazývají – mezi kolegy – bez jakékoliv struktury
 • považují to za užitečnou věc a o systém by stáli
 • chtěli by spolupracovat

 

Kréta – EMS Crete 1

 • systém nemají
 • sami individuálně vyhledávají pomoc psychologa
 • mají za sebou stresovou situaci (úmrtí kolegy) – měli skupinové sezení s psychologem
 • považují to za užitečné a chtěli by to

 

Holandsko - Ambulance Amsterdam

 • na každé záchranné službě mají vycvičeného kolegu
 • mohou si říct o intervenci kdykoliv během služby a mají nárok na zástup
 • na těžké zásahy posílají automaticky interventa
 • skupinová sezení mají  i s hasiči a policií
 • při „těžkém“ výjezdu podle kritérií operačního střediska musí projít intervencí

 

Slovinsko – PACIENT d.o.o. Ljubljana

 • systém „papírově“ mají, v realitě nefunguje
 • považují to za užitečné
 • mladí členové týmu – zatím si nepřipouští možnost využití systému
 • skupinové intervence nemají

 

Estonsko – North Estonia Medical Centre Foundation

 • systém  nemají
 • pomáhají si (svépomocí) jak je to možné
 • ocenili by podobnou péči
 • znají to přes CISM a PTSD
 • dělají 2 práce jako záchranáři (cca 300 hodin měsíčně, rekord 520 hodin)

 

Německo – Weinmann Medical technology

 • mají několik systémů – 1. duchovní (přes církev), 2. intervenční týmy, 3. peer systém – kolegiální pomoc
 • s podobnou péčí se začalo zhruba před 10 lety
 • osobní zkušenost nemají – zatím nepotřebovali
 • jsou/byli oslovováni jako „železní …. „ – že se jich nic nedotkne, jsou nezničitelní
 • uvědomují si potřebnost podobné péče

 

Kypr _ EMS Cypru Nicosia

 • nemají nic, managementu se to zdá nepotřebné
 • pomáhají si, jak mohou – sami sobě
 • 1 x ročně mají konferenci o „psychologických problémech“
 • uznávají potřebu péče, chtěli by ji mít

 

Austrálie – Team Australia

 • mají systém peerů, CISM i skupinovou péči
 • na univerzitách – výuka – „zacházení se stresem“
 • kdykoliv si mohou říct o anonymní pomoc
 • v rámci organizace se starají i o jiné než pracovní problémy (např. rodina, sociální zázemí, atd. )
 • váží si práce záchranáře, starají se o ně

 

 

Zpracovali: Jana Šeblová, Tomáš Hes