Základní dokumenty


Systém Psychosociální intervenční služby má svá pravidla. Ať pokud jde o vzdělání peerů nebo odborných garantů, tak ve smyslu organizační struktury a úrovně poskytovaných služeb. Všichni, kdo jsou v roli  poskytovatelů v systému aktivní, mají svou pracovní náplň a podmínky, které musí splňovat. To zaručuje, že podpora, kterou poskytujeme našim kolegům-zdravotníkům, bude kvalitní a smysluplná. V této sekci proto naleznete zveřejněny základní materiály, které se provozu SPIS týkají. Poskytovatelé, tedy peeři a odborníci na duševní zdraví, jsou také při činnosti v rámci systému vázáni Etickým kodexem, jenž byl přijat především z důvodu ochrany zájmů uživatelů. Důležitou součástí dokumentů je rovněž Terminologický slovník, v němž je možno vyhledat specifické pojmy, které jsou v souvislosti s existencí SPIS a jejím fungováním používány.